Reserva

La primera sessió te un preu de 55€. La resta tindran un preu de 45€. Totes les sessions tenen una duració d’entre 45 i 60 minuts.

Laia Alarcón – Doctoralia.es
Esther Ramirez – Doctoralia.esCristina Jodar Martos – Doctoralia.es