Reserva

La primera sessió te un preu de 55€. La resta tindran un preu de 45€. Totes les sessions tenen una duració d’entre 45 i 60 minuts.